EUHARISTIJSKO KLANJANJE

Klanjanje pred Presvetim oltarskim sakramentom jedna je od najljepših pobožnosti u Crkvi u kojoj imamo priliku biti s Kristom lice u lice, razgovarati s Njime i stvoriti dublji odnos s našim Stvoriteljem, našim Spasiteljem.

Ovdje dostupan tekst za Euharistijsko klanjanje idealan je za duhovnu pripremu zajednica mladih uoči Susreta i dublje osobnije promišljanje o geslu Susreta u Kristovoj prisutnosti

GORE SRCA - poziv na živi susret sa živim Kristom​​

Želimo da tijekom ove kateheze mladi upoznaju i shvate značenje usklika i poziva “Gore srca”. To je poklik koji svećenik izgovara tijekom euharistije – Kristovog vazmenog otajstva u koje je svaki čovjek pozvan, srcem i umom, dublje zaroniti.

Naravno, cilj je postupno uranjati u euharistijsko slavlje kao u izvor i središnju točku cijeloga kršćanskog života i života župne zajednice.

EUHARISTIJA - susret promjene

Naše geslo “Gore srca” dolazi iz euharistije, stoga ju želimo konkretnije upoznati i prepoznati kao mjesto stvarnog susreta s Bogom koje u čovjeku čini promjenu i daje mu poslanje.

U Svetištu sam tebe motrio
gledajuć’ ti moć i slavu.
Ljubav je tvoja bolja od života,
moje će te usne slavit’. (Ps 63, 3-4)

Isuse, evo me pred tobom!

Bijahu postojani u nauku apostolskom, u zajedništvu, lomljenju kruha i molitvama. Strahopoštovanje obuzimaše svaku dušu: apostoli su činili mnoga čudesa i znamenja. Svi koji prigrliše vjeru bijahu združeni i sve im bijaše zajedničko. Sva bi imanja i dobra prodali i porazdijelili svima kako bi tko trebao. Svaki bi dan jednodušno i postojano hrlili u Hram, u kućama bi lomili kruh te u radosti i prostodušnosti srca zajednički uzimali hranu hvaleći Boga i uživajući naklonost svega naroda. Gospodin je pak danomice zajednici pridruživao spašenike.

Pokorničko bogoslužje:

Isuse, evo me pred tobom!

Čišćenje srca dio je pripreme za iskren i potpun susret s Gospodinom u otajstvu euharistije. S vremena na vrijeme dobro je napraviti “generalku” i očistiti svoje srce, pripremiti ga, kao kuću kad kreće blagoslov obitelji oko Božića. 

Kako bi se što kvalitetnije pripremili za ispovijed (čišćenje srca) donosimo pokorničko bogoslužje koje prolazite kao zajednica i pojedinac.

KRIŽNI PUT ZA MLADE

Ovaj križni put donosi novo iskustvo susreta s Gospodinom na njegovom križnom putu. Uz tekst svake postaje dolazi kratki tekst za razmatranje koji potiče čovjeka da razmisli koga sve može prikazati u molitvi i razmatranju Kristova križnog puta. 

Osim pripreme za Susret hrvatske katoličke mladeži još uvijek se možete pripremiti za blagdan Uskrsnuća Gospodinova, pa iskoristite i ovu priliku.